velikost textu

Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA
Název v angličtině:
Youth International Party in Context of the 1960´s Political Dissent in the USA
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Hušková
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
139459
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy americké, politický disent, protiválečné hnutí, Youth International Party,Yippies, Sjezd Demokratů v Chicagu
Klíčová slova v angličtině:
United States of America, political dissent, anti-war movement, Youth International Party, Yippies, Chicago Democratic Convention
Abstrakt:
Téma práce spadá do problematiky hnutí v USA v šedesátých letech proti válce ve Vietnamu. Sjezd Demokratické strany v Chicagu v srpnu 1968 se měl stát hlavní objektem zájmu protiválečných skupin. Ty zde chtěly vyjádřit svůj nesouhlas s vládnoucí politikou, která byla za eskalaci válečného konfliktu zodpovědná. Za účelem participace na protestech v Chicagu vznikla na sklonku roku 1967 skupina Youth International Party (YIP), obecně známá jako Yippies. Na rozdíl od klasických skupin politického disentu byli Yippies známí pro své teatrální akce a recesistické vystupování. Těmito aktivitami byli vděčným objektem sdělovacích prostředků. Yippies považovali zájem médií za nejlepší metodu, jak rozšířit mezi veřejnost své protiválečné stanovisko. Skupina si vytyčila za cíl zapojit mladé apolitické lidi do prostředí protiválečných protestů. Cílem práce je definovat status skupiny YIP v rámci amerického disentu. V souvislosti s tím si klade práce tři stěžejní otázky, v rámci nichž zkoumá význam Yippies při průběhu protestů v Chicagu a následném politickém procesu, jejich využití zájmu médií a dále analyzuje program Yippies s ohledem na to, zda skupina měla vážné politické cíle, nebo byla založena spíše na recesi.
Abstract v angličtině:
The work focuses on one of the anti-war movements against the Vietnam War. It takes place in 1960s in the USA. The Chicago Democratic Convention in August 1968 was supposed to become a meeting point of the anti-war activist groups. A group Youth International Party (YIP), commonly known as Yippies, was created at the end of 1967 in order to participate in this protest. It became famous for its recession and theatrical activities which drew the attention of mass-media. For Yippies the mass-media was the best way how to promote their anti-war stance. The aim of the group was to involve the apolitical youth into the anti-war movement. The aim of this work is to define a status of Yippies within the political dissent in the USA. In order to answer this question, the work tries to analyze these three topics: importance of the Yippies for the protests during the Chicago Democratic Convention and the following political process, Yippies and the mass-media and last, analysis of the official program of Youth International Party.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Hušková 938 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Hušková 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Hušková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB