text size

Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?
Titile (in english):
Operace Rainbow Warrior: akt státního terorismu?
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Hana Nedvědová
Supervisor:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Opponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Thesis Id:
139418
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of International Studies (23-IMS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
International Area Studies (MTS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
terorismus, státní terorismus, Rainbow Warrior, nukleární testy Francie, Nový Zéland, mezinárodní vztahy Francie Nový Zéland
Keywords:
terrorism, state terrorism, Rainbow Warrior, nuclear tests and France, New Zealand, international relations France New Zealands
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce ,,Rainbow Warrior: akt státního terorismu?“ se zabývá incidentem z roku 1985, kdy byla potopena vlajková loď mezinárodní mírové organizace Greenpeace u břehů Nového Zélandu. Operace byla provedena agenty francouzské státní sužby na příkaz prezidenta Francoise Mitteranda. Zkoumána je otázka, zda je operace aktem státního terorismu. V první kapitole je představen koncept terorismu a jeho typologie. V další kapitole jsou uvedeny přístupy k fenoménu státního terorismu. Přístup, který jej zavrhuje i ten, který ho ospravedlňuje. Ve třetí kapitole jsou analyzovány rozdílné pohledy na provedenou operaci ze strany Francie a Nového Zélandu. Práce v neposlední řadě zkoumá vliv operace Rainbow Warrior na vzájemné vztahy obou zemí.
Abstract:
Abstract This thesis ,,Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?“ studies an incident that happened in New Zealand, in 1985. The flagship vessel of international peace organization, Greenpeace, was sabotaged and scuttled. The operation was executed by French secret services and ordered by President Francois Mitterand. This thesis aims to determine if the operation was an example of state terrorism. The first chapter deals with the concept of terrorism and its typology. The second chapter reviews the 2 opposing schools of thought on whether or not state terrorism actually exists. The third chapter analyses the different reactions to the incident by New Zealand and France. The final chapter deals with how Operation Rainbow Warrior influenced relations between France and New Zealand.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Hana Nedvědová 499 kB
Download Abstract in czech Bc. Hana Nedvědová 52 kB
Download Abstract in english Bc. Hana Nedvědová 9 kB
Download Supervisor's review PhDr. Ondřej Matějka, PhD 104 kB
Download Opponent's review doc. Michel Perottino, Ph.D. 47 kB
Download Defence's report 28 kB