velikost textu

Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?
Název v angličtině:
Operace Rainbow Warrior: akt státního terorismu?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Nedvědová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
139418
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terorismus, státní terorismus, Rainbow Warrior, nukleární testy Francie, Nový Zéland, mezinárodní vztahy Francie Nový Zéland
Klíčová slova v angličtině:
terrorism, state terrorism, Rainbow Warrior, nuclear tests and France, New Zealand, international relations France New Zealands
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce ,,Rainbow Warrior: akt státního terorismu?“ se zabývá incidentem z roku 1985, kdy byla potopena vlajková loď mezinárodní mírové organizace Greenpeace u břehů Nového Zélandu. Operace byla provedena agenty francouzské státní sužby na příkaz prezidenta Francoise Mitteranda. Zkoumána je otázka, zda je operace aktem státního terorismu. V první kapitole je představen koncept terorismu a jeho typologie. V další kapitole jsou uvedeny přístupy k fenoménu státního terorismu. Přístup, který jej zavrhuje i ten, který ho ospravedlňuje. Ve třetí kapitole jsou analyzovány rozdílné pohledy na provedenou operaci ze strany Francie a Nového Zélandu. Práce v neposlední řadě zkoumá vliv operace Rainbow Warrior na vzájemné vztahy obou zemí.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis ,,Rainbow Warrior Affair: act of state terrorism?“ studies an incident that happened in New Zealand, in 1985. The flagship vessel of international peace organization, Greenpeace, was sabotaged and scuttled. The operation was executed by French secret services and ordered by President Francois Mitterand. This thesis aims to determine if the operation was an example of state terrorism. The first chapter deals with the concept of terrorism and its typology. The second chapter reviews the 2 opposing schools of thought on whether or not state terrorism actually exists. The third chapter analyses the different reactions to the incident by New Zealand and France. The final chapter deals with how Operation Rainbow Warrior influenced relations between France and New Zealand.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Nedvědová 499 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Nedvědová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Nedvědová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Matějka, PhD 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB