velikost textu

Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe
Název v češtině:
Fylogeografie temperátních rostlinných druhů se zaměřením na střední Evropu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Hana Daneck, Ph.D.
Id práce:
139334
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Botanika, Fylogeografie, AFLP, sekvence DNA
Klíčová slova v angličtině:
Botany, Phylogeography, AFLP, DNA sequences
Abstrakt:
Fylogeografie temperátních rostlinných druhů se zaměřením na střední Evropu Hana Daneck Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Školitel: Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Konzultant: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D. Praha 2012 Abstrakt Tato práce přináší příspěvek k objasnění postglaciální historie temperátních rostlinných druhů v Evropě se zaměřením na zvláště zajímavou oblast - střední Evropu, pro kterou byly navrženy různé role v postglaciální historii současné evropské flory. První část práce shrnuje obecné pohledy a metodologické přístupy současné fylogeografie s ohledem na vývoj rozšíření druhů po poslední ledové době v Evropě. Diskutovány jsou i nejdůležitější aspekty fylogeografie evropských temperátních druhů. Druhá část se skládá ze tří souvisejících odborných článků, které se zabývají vybranými evropskými temperátními rostlinnými druhy, pro které byly sestaveny fylogeografické modely v celém rozsahu jejich součastného geografického areálu. Zvláštní zřetel byl věnován určení původu středoevropských populací a porovnání fylogeografie těchto druhů s dalšími dříve zveřejněnými studiemi, které byly zaměřeny na území Evropy.
Abstract v angličtině:
Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe Hana Daneck Charles University Prague Faculty of Science Department of Botany Supervisor: Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Consultant: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D. Praha 2012 Abstract This thesis presents contribution to clarification of postglacial history of temperate plant taxa in Europe with the focus on especially interesting region of Central Europe, for which diverse roles in postglacial plant histories were suggested. The first part of the thesis summarises general phylogeographical views and methodological approaches with the respect to species history after the last ice age in Europe. Further, the most important aspects of phylogeography of European temperate plant taxa are discussed. The second part contains a set of papers dealing with selected European temperate plant species, for which phylogeographical patterns throughout their present distribution area were inferred, including assumptions on the origin of their contemporary Central European populations and comparisons with another previously studied species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Hana Daneck, Ph.D. 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Hana Daneck, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Hana Daneck, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. 151 kB