velikost textu

Datová žurnalistika v pojetí Datablogu IHNED.cz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Datová žurnalistika v pojetí Datablogu IHNED.cz
Název v angličtině:
Data journalism aimed by Datablog IHNED.cz
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nikola Hrbková
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. Pavel Kasík
Id práce:
139295
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
datová žurnalistika, datový novinář, obrácená pyramida datové žurnalistiky, „big data“, datový soubor, byznys model, Datablog IHNED.cz, Data Český rozhlas, The Age, The Guardian Australia
Klíčová slova v angličtině:
Data Journalism, Data Journalist, The Inverted Pyramide of Data Journalism, Big Data, Dataset, business model, Datablog IHNED.cz, Data Český rozhlas, The Age, The Guardian Australia
Abstrakt:
Abstrakt Datová žurnalistika se objevila spolu s překotným rozvojem moderních technologií v posledních letech a stala se trendem redakcí po celém světě. Tato diplomová práce s názvem „Datová žurnalistika v pojetí Datablogu IHNED.cz“ si bere za cíl představit žánr datové žurnalistiky v rámci mediální komunikace a v souvislosti se změnami ve společnosti a vývojem techniky. Teoretické kapitoly se věnují historii oboru, postupům práce datových novinářů a omezením spojenými s datovou žurnalistikou, jako je nesnadné financování redakcí, problematický sběr dat, nebo nedostatečná nabídka v oblasti vzdělávání novinářů. Cílem výzkumu bylo zmapování tvorby týmu datových žurnalistů Datablogu IHNED.cz a její srovnání s vybranými australskými týmy. V práci je kombinováno několik metod výzkumu. Stěžejní metodou jsou hloubkové rozhovory s datovými novináři, které odkrývají procesy jejich práce. Nakonec jsou týmy obou zemí podrobeny komparativní analýze. Co se týče širšího teoretického výzkumného kontextu, je tato práce jednak příspěvkem do rodící se diskuse o otázce datové žurnalistiky a jejího přínosu pro mediální organizace, i samotnou společnost. Závěr práce poskytuje úvahy o dalším směrování datové žurnalistiky u nás i ve světě.
Abstract v angličtině:
Abstract Now when information is abundant, practice of Data Journalism is quickly becoming a core technique of the 21st century newsrooms. The diploma thesis “Data Journalism aimed by Datablog IHNED.cz“ is focused on introducing Data Journalism as a genre responding to the changes in the society and the technology development. The theoretical part concerns with the history of the subject, the workflow of Data Journalism in the newsrooms and the limitations; such as inappropriate business models, difficult process of collecting data or the lack of training. The main goal of the research is to map the work of the Czech data team in the IHNED.cz and compare the results with the work of teams in Australia. The research methods are combination of quantitative and qualitative analyses. The main source of information are interviews conducted with data journalists from the Czech Republic and Australia. On top of that the research gives deeper understanding of how the integration of data journalists in the newsrooms affect the way journalism can support the existence of media organizations and contribute to the public good. The last part offers predictions of the future of Data Journalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Hrbková 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Nikola Hrbková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Hrbková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Hrbková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kasík 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 573 kB