velikost textu

Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: prostorová dimenze a identifikace některých podmiňujících faktorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: prostorová dimenze a identifikace některých podmiňujících faktorů
Název v angličtině:
Pork barrel in Czechia in 2003-2009: spatial dimension and the identification of some causal factors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. David Hána
Id práce:
139217
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posl. dotace,veřejné výdaje,Posl. sněmovna,prost. diferenciace,Česko
Klíčová slova v angličtině:
pork barrel,public expenditure,Lower House,spatial diff.,Czechia
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je odhalení pravidelností v podmíněnosti prostorové diferenciace v alokaci finančních prostředků z poslaneckých dotací (tzv. „porcování medvěda“) v Česku v letech 2003-2009. Zároveň se diplomová práce pokouší o identifikaci některých podmiňujících faktorů zjištěného prostorového vzorce distribuce finančních prostředků z poslaneckých dotací. Dotované projekty jsou vybírány a zařazovány do státního rozpočtu především na základě subjektivních preferencí poslanců, které mohou být formovány hned několika faktory. Diplomová práce prověřuje roli prostorového rozmístění bydlišť poslanců ve spojitosti s vlivem poslanců na prosazování projektů do státního rozpočtu během projednávání jeho návrhu v Poslanecké sněmovně v prostorové alokaci poslaneckých dotací. Analýzy distribuce finančních prostředků poslaneckých dotací byly provedeny na třech úrovních - na úrovni krajů, okresů a obcí.
Abstract v angličtině:
The aim of this diploma thesis is an attempt to reveal a regularity and dependence in spatial distribution of the pork barrel (i.e. the parliamentary grants) in the case of Czechia in 2003-2009. Moreover, the thesis attempts to identify some undermining factors of the proven spatial pattern in allocation of pork barrel financial sources. The selection of supported projects highly depends on subjective preferences of particular deputies being influenced by many factors. Accordingly, the diploma thesis examines a role of the spatial distribution of deputies’ places of living and their influences on the spatial allocation of the pork barrel through the state budget being approved in the Lower House.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. David Hána 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. David Hána 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. David Hána 4 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB