text size

Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů
Titile (in english):
Print media in fight for national existence of Lusatian Serbs
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jaroslav Sládek
Supervisor:
Dr. Jaroslav Šonka
Opponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Thesis Id:
139167
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Media Studies (MSP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/01/2015
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů se ve své teoretické části stručně věnuje dějinnému vývoji západoslovanského etnika a jeho literatury. Jsou zde zmíněni přední kulturní pracovníci národa společně s jejich zásluhami, vedoucími k pozvednutí kulturně a jazykově ohrožené minority. Na základě studia tří lužickosrbských tištěných periodik v praktické části práce analyzuji prostředky redaktorů pro udržení jazykové a kulturní identity etnika. Cílem práce je jednak ukázat podobu tiskovin vycházejících ve dvojjazyčném regionu, jednak i výsledkově zanalyzovat práci médií, které motivuje snaha o další udržení existence národa.
Abstract:
Abstract The thesis Printed media in the struggle for national existence of the Lusatian Sorbs in its theoretical part deals with the historical development of the western Slavic ethnic group and its literature. Here are mentioned leading cultural workers of the nation, together with their merits, leading to uplift culturally and linguistically vulnerable minority. Based on the study of three Sorbian printed periodicals in the practical section of the thesis, I analyze ways of editors to maintain linguistic and cultural identity ethnicity. Aim of the diploma thesis is to show form of printed materials based in the bilingual region, and partly analyze the work of the media, which motivates further efforts to maintain the existence of the nation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jaroslav Sládek 2.48 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jaroslav Sládek 242 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jaroslav Sládek 111 kB
Download Abstract in english Mgr. Jaroslav Sládek 7 kB
Download Supervisor's review Dr. Jaroslav Šonka 49 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 49 kB
Download Defence's report 638 kB