velikost textu

Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů
Název v angličtině:
Print media in fight for national existence of Lusatian Serbs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Sládek
Vedoucí:
Dr. Jaroslav Šonka
Oponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Id práce:
139167
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Tištěná média v boji za národní existenci Lužických Srbů se ve své teoretické části stručně věnuje dějinnému vývoji západoslovanského etnika a jeho literatury. Jsou zde zmíněni přední kulturní pracovníci národa společně s jejich zásluhami, vedoucími k pozvednutí kulturně a jazykově ohrožené minority. Na základě studia tří lužickosrbských tištěných periodik v praktické části práce analyzuji prostředky redaktorů pro udržení jazykové a kulturní identity etnika. Cílem práce je jednak ukázat podobu tiskovin vycházejících ve dvojjazyčném regionu, jednak i výsledkově zanalyzovat práci médií, které motivuje snaha o další udržení existence národa.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Printed media in the struggle for national existence of the Lusatian Sorbs in its theoretical part deals with the historical development of the western Slavic ethnic group and its literature. Here are mentioned leading cultural workers of the nation, together with their merits, leading to uplift culturally and linguistically vulnerable minority. Based on the study of three Sorbian printed periodicals in the practical section of the thesis, I analyze ways of editors to maintain linguistic and cultural identity ethnicity. Aim of the diploma thesis is to show form of printed materials based in the bilingual region, and partly analyze the work of the media, which motivates further efforts to maintain the existence of the nation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Sládek 2.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Sládek 242 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Sládek 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Sládek 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Jaroslav Šonka 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 638 kB