velikost textu

Vaniloidní receptor TRPV1 v mechanizmech akutní bolesti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vaniloidní receptor TRPV1 v mechanizmech akutní bolesti
Název v angličtině:
Vanilloid receptor TRPV1 in mechanisms of acute pain
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karolina Nováková
Školitel:
RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc.
Oponenti:
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Id práce:
139147
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ostatní pracoviště (13-999)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jedním z významných objevů, jež v posledním desetiletí ovlivnily nové směry výzkumu mechanizmů nocicepce a bolesti, byla molekulární identifikace vaniloidního receptoru TRPV1. Tento membránový protein je převážně exprimován na periferních zakončeních některých nemyelinizovaných a slabě myelinizovaných primárních aferentních vláken, v jejichž plazmatických membránách vytváří neselektivní kationtové kanály, které lze specificky aktivovat kapsaicinem, zvýšením teploty překračující fyziologický práh 43 °C a slabými kyselinami. Aktivita TRPV1 receptoru, jehož fyziologická úloha byla prokázána především v souvislosti se vznikem tepelné hyperalgezie, se významně zvyšuje v přítomnosti mediátorů zánětu (bradykinin, serotonin, prostaglandin aj.). Přestože je molekulární struktura TRPV1 známa již od roku 1997, jsou v současné době zatím popsány jen některé mechanizmy, které se uplatňují v procesech jeho aktivace a senzitizace. Tyto poznatky zatím vedly k vývoji sofistikovaných ligandů strukturálně příbuzných kapsaicinu, látky, která je již odnepaměti využívána k léčbě některých bolestivých stavů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
2. SUMMARY Tbe vanilloid receptor (a lso callcd 'capsaicin receptor') IS a nonselective catian chaLUlc l that IS predominantly exprcssed by nociceptive primary sensory neurons . This receptor was tenned vaniUoid receptor subtype 1 (TRPV I) because it became the found ing member of the vanilloid receptor subfamily ortransient receptor potential (TRP) channels, a large supeďami l y af nonselective cation channels that play important roles in many sensory functions. The TRPV I channel cao be activated by pungcnt vanilJoid compounds like capsaicin ar resiniferatoxln, ac id (pH < 6.5), noxious heat (> 43°C), phorbol csters, endogcnous arachidonic acid derivatives, ar depolarizing voltages. Upon activation by capsa icin, TRPV 1 can regu late cellular calcium levels via direct penneatioD (PCJPN. - lO), wbich concomitantly downregulates its own activity and activates different G-protein- and phospholipase C-coupled signaling cascades. Understanding tbese underlying mechanisms is one af the key strategies that offer a way to alle viatr;: neuropathic and inflammatory pain. Although tbe mo lecular identificatian of tbe TRPV l channels bas greatly fa cilitated understanding tbc mechanisms ofthermal hyperalgesia associated with inflammation and thase by which vanilloids increase and subsequendy modulate nociceptor activity, there is sti li no general consensllS aboul tbc in vivo role ar TRPV J in pain sensation. This dissertation aims to investigate thrcc interrelatcd aspects of the TRPV I channe l function: 1) The general eharacterization of the calcium dependent aeute desensitization of TRPV 1 with a specific focus on a potentia l role of the phosphorylalion sites for calmodul in kinase ll. 2) To explore the sensitivity ofTRPVl to various reducing and oxidizing substances and ideotify a possible meeharusm of modulatioo at the molecular level. 3) To characterize the mechan ism(s) underlying tbe modu lation of TRPVI by gadolinium with th e aim to understand and ex plain our experimentaJ fmdings of the multiple distinct effects on this channel. The rcsults af thi s dissertation reveal a new functiona l role of the two calmoduhn-kinase II phosphorylation sites in tbe calcium-dependent desens itization of TRPV I, identify the new mechanisms iovolved io thc redox- and gadolinium-mediated modulatioo af TRPV I . These rcsults may serve as a useful model for understanding and targeting tbe fllnc tion of oociceptive neurons and will cventual1y allow us to understand the physio logical roles these processcs may play in thennal and inflammatOlY paio. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolina Nováková 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolina Nováková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolina Nováková 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. 10 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 577 kB