velikost textu

Autorství a aktérství na české Wikipedii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorství a aktérství na české Wikipedii
Název v angličtině:
Authorship and actorship on Czech Wikipedia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Štěpán Sedláček
Vedoucí:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bohuslav Kuřík
Id práce:
138999
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
wikipedie, autorství, aktérství,antropologie, etnografie, internet, digitální, panoptikon
Klíčová slova v angličtině:
wikipedia, author, actorship, anthropology, ethnography, internet, digital, panopticon
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Sedláček 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Sedláček 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Sedláček 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohuslav Kuřík 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 152 kB