velikost textu

Úloha iNOS a žírných buněk v mechanismu rozvoje hypoxické plicní hypertenze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha iNOS a žírných buněk v mechanismu rozvoje hypoxické plicní hypertenze
Název v angličtině:
The role of iNOS and fertile cells in the mechanism of development of hypoxic lung hypertension
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Alena Baňasová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Id práce:
138932
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (13-710)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Normální plicní cirkulace funguje jako nízkotlaký systém s vysokým průtokem a nízkým periferním cévním odporem (Heath 1977; Janicki, Weber et al. 1985). Příčina mi nízkého odporu plicních cév jsou struktura jejich stěny a velmi nízký bazální tonus hladkého svalu (Heath 1977; Hislop and Reid 1978). Plicní cévy jsou mnohem poddaj něj š í než cévy systémového řečiště a mají tenčí stěnu . U zdravého člově ka, žijícího v normoxii, se hladký sval ve stěně periferních plicních cév vyskytuje sporadicky (Hislop and Reid 1978). Zatímco jednotlivá orgánová řeči ště systémového oběh u přij ím aj í pouze část srdeční h o výdeje, malým oběhem protéká za všech podmínek srdečn í výdej celý. Plicní řečiště má schopnost pojmout i značně zvýšený srdeční výdej jen s minimálním zvýšením tlaku. Toto je možné díky velké poddajnosti plicních céva díky otevření částí cévního řečiště, které nejsou v klidu perfundovány díky vyššímu otevíracímu tlaku. Distribuce průto k u krve jednotlivými oblastmi plic je regulována téměř výhradně lokálními mechanismy. Smyslem této regulace je udržet efektivní výměnu plynů a zajistit maximální nasycení krve kyslíkem. Proto jsou přednostn ě perfundovány dob ře ventilované alveoly a zárove ň je omezen průtok tam, kde je alveolární ventilace nedokonalá. Mechanismem, který udržuje optimální poměr mezi ventilací a perfúzí a lveolů, je vazokonstrikce vyvolaná lokálním působen ím hypoxie - hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV)(Weir and Archer 1995). HPV byla Eulerem a Liljestrandem popsána již v polovině minulého století (Von Euler and Liljestrand 1946). HPV je typická pro plicní cévy a odlišuje je od cév systémových. Vorgánech zásobených systémovou cirkulací totiž hypoxie periferní cévní odpor buď přiliš nemě ní, anebo půs ob í vazodilataci (Yuan, Tod et al. 1990). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. 9.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 782 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc. 1.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 1.07 MB