velikost textu

Výuka chemie na středních průmyslových školách stavebních v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka chemie na středních průmyslových školách stavebních v České republice
Název v angličtině:
Chemistry education at secondary schools of civil engineering in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.
Id práce:
138900
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 8. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stavební chemie, střední školství, učební materiál, pracovní sešit.
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry of building materials, secondary schools, learning material, workbook.
Abstrakt:
Název Výuka chemie na středních průmyslových školách stavebních v České republice Abstrakt Cílem práce je zhodnocení a zlepšení výuky chemie na středních odborných školách v České republice, které vyučují čtyřleté stavební obory. Východiskem práce byla analýza současného stavu výuky chemie na SPŠ stavebních, zhodnocení kurikulárních dokumentů a předvýzkum realizovaný na těchto středních školách. Dále se práce zaměřovala na vytvoření učebního materiálu obsahujícího témata stavební chemie. Učební materiál byl vytvořen především s ohledem na jeho odbornou a didaktickou správnost. Již v průběhu jeho tvorby byl ověřován ve výuce chemie a dále upravován podle reakcí žáků. Učební materiál byl v další etapě zpracování práce rozšířen tak, aby zahrnoval celou výuku chemie podle současných RVP na SPŠ stavební. Průběžně byl modifikován a dále ověřován především ve formě pracovního sešitu, který je nakonec používán jako základní učební pomůcka pro výuku chemie. Učební materiál byl ověřen jak podle teoretické metodiky, tak i formou anonymního dotazníku vyplněného žáky. Objektivní hodnocení vlivu učebního materiálu na učební výsledky žáků bylo provedeno analýzou učebních výsledků žáků po dobu pěti let. Klíčová slova Stavební chemie, střední školství, učební materiál, pracovní sešit.
Abstract v angličtině:
Title Chemistry education at secondary schools of civil engineering in the Czech Republic Abstract The goal of this work is to evaluate the chemistry education at secondary schools of civil engineering in the Czech Republic, which provide education of four-year study programs with school leaving exam. At first, question form of data gathering was used at the part of these schools. The general goal was narrowed by analyzing the answers of a questionnaire and the next work was concentrated on creating a study material containing themes of the chemistry of building materials. This material was used during the period of its creation and was modified due to the reactions of the students. The material was then extended with themes of general, inorganic, organic chemistry and biochemistry. The learning material was extended to the form of practice book, which has been used as a main educational tool for the chemistry education. The learning material was evaluated by theoretical methodology and by anonymous questionnaire filled by students. The objective evaluation of the impact of the learning material on the school grades was analyzed through five years. Key words Chemistry of building materials, secondary schools, learning material, workbook.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. 3.68 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Dvořák, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 152 kB