velikost textu

Singles – (ne)sdílení vztahovosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Singles – (ne)sdílení vztahovosti
Název v angličtině:
Singles – (not) sharing relationship
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marika Pavienská
Vedoucí:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
138765
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
singles, interpersonalita, svoboda, láska, vzájemnost, sexualita, manželský svazek
Klíčová slova v angličtině:
singles, interpersonality, freedom, love, reciprocality, sexuality, matrimony
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá mezilidskými vztahy v celé jejich komplexnosti, tedy i nepřítomností vztahů. Je pokusem o interpretaci způsobu života singles v dnešním světě. Cílem práce je poukázat na některé aspekty mezilidské vzájemnosti reprezentované na osmi respondentech žijící ve stavu singles. Výpovědi uvedené v diplomové práci se snaží ukázat na problematiku této stále se zvětšující skupiny lidí. Jde pouze o sondu mezi současné singles žijící bez stálého partnera, bez sdílení společného prostoru domova. Nárůst počtu lidí žijících osamoceně klade mnoho otázek. Reprezentovaná tématika hledá a zkoumá jejich motivy v akcentování svobody, v problematice hranic a pokouší se hledat vlivy, které by mohly ovlivňovat jejich současná rozhodnutí. Klíčová slova: singles, vzájemnost, osamocení, svoboda, hranice, manželství, rodina, domov, sebe-vydání, interpersonalita.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with interpersonal relationships in all their komplexity including the absence of these relationships. We try to interpret the ways of singles´ lives in today´s world. The aim of this work is to point out several aspects of interpersonal mutuality, which is represented by eight respondents, who live as the singles. The expressions stated in this work refer to problems of this increasing group of people. The work is a probe into life of present- day single people, who live without partner, without sharing home together. The increase amount of single people makes us to ask many questions. In these theme we try to look for andresearch the motives of these people, the reasons for accentuating the freedom, their own borderlines and we try to look for impacts, which can influence making decision of single people. Keywords: singles, mutuality, isolation, freedom, borderline, marriage, family, home, self- giving, interpersonality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marika Pavienská 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marika Pavienská 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marika Pavienská 325 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB