velikost textu

Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo
Název v angličtině:
Anthropology of Art and Human Body Tattoos as an Artwork
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Bauerová
Školitel:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D.
Jiřina Todorovová
Id práce:
138349
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce pojednává o umělecké tvorbě, lidské imaginaci a univerzálním, hluboce zakořeněném tvůrčím pudu člověka v kontextu antropologie. Autorka se ve svém výzkumu zaměřila na fenomén tetování lidského těla, jeho historii, současnost, sociologický a estetický rozměr. Výzkum se snaží prokázat, že umělecké tetování má potenciál stát se právoplatným uměleckým oborem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work deals with the artistic creation, the human imagination and universal, deeply rooted creative instinct of man in the context of anthropology. The author in her research focused on the tattoo phenomenon, its history, present, sociological and aesthetic dimension. The research seeks to demonstrate that artistic tattoo has a potential to become a recognized art discipline. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Bauerová 18.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Bauerová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Bauerová 150 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Bauerová 217 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiřina Todorovová 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 70 kB