velikost textu

Apoptóza a proliferace v nádorových buněčných liniích: Radiační a medikamentózní ovlivnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Apoptóza a proliferace v nádorových buněčných liniích: Radiační a medikamentózní ovlivnění
Název v angličtině:
Apoptosis and prliferation in tumor cell lines: radiation and pharmacological treatment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aleš Tichý, Ph.D.
Vedoucí:
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
prof. MUDr. Friedo Zoelzer, Ph.D.
Id práce:
138309
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 9.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Friedo Zoelzer, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 210 kB