velikost textu

Studium apoptózy u nádorových onemocnění: vztah k buněčnému cyklu a proliferaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium apoptózy u nádorových onemocnění: vztah k buněčnému cyklu a proliferaci
Název v angličtině:
Apoptosis in cancer: relation to cell cycle and proliferation.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Darina Muthná, Ph.D.
Vedoucí:
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Id práce:
138306
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Darina Muthná, Ph.D. 8.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Darina Muthná, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Darina Muthná, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 252 kB