velikost textu

Hledání zpravodajství z lidských zdrojů: Měnící se role HUMINT v rámci americké zpravodajské komunity po 9/11

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání zpravodajství z lidských zdrojů: Měnící se role HUMINT v rámci americké zpravodajské komunity po 9/11
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Lochovský
Vedoucí:
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Oponent:
Mgr. Nikola Schmidt
Id práce:
138254
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
CIA, DIA, HUMINT, Spojené státy americké, reforma, terorismus, zpravodajství
Klíčová slova v angličtině:
CIA, DIA, HUMINT, intelligence, reform, terrorism, United States of America
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce sleduje změny v přístupu k utajenému získávání zpravodajských informací z lidských zdrojů (clandestine human intelligence - HUMINT) v rámci širšího procesu reformy zpravodajské komunity Spojených států amerických po teroristických útocích z 11. září 2001. Za použití longitudinální komparativní analýzy autor sleduje, ve kterých klíčových oblastech umožňujících úspěšný zisk informací z lidských zdrojů došlo ke znatelnému pokroku a které naopak zůstávají opomenuty a tudíž zpomalují rozvoj zpravodajského postupu tolik potřebného pro úspěšný boj s asymetrickými hrozbami jako je například terorismus. Mezi zkoumané oblasti patří institucionální zakotvení HUMINTu, adaptace operačních technik k úspěšnému monitorování decentralizovaného terorismu, “závislost” americké zpravodajské komunity na technologickém sběru informací a přítomnost kvalifikovaných a zejm. jazykově vybavených profesionálů v zodpovědných vládních orgánech. Klíčová slova CIA, DIA, HUMINT, Spojené státy americké, reforma, terorismus, zpravodajství
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis tracks changes of approach to the clandestine human intelligence collection (HUMINT) as part of a wider process of the United States Intelligence Community reform after the September 11 terrorist attacks. Using longitudinal comparative analysis, the author observes which key factors enabling successful HUMINT collection were significantly improved and which were neglected, thus constraining a highly desirable development of this intelligence collection technique so important in combating asymmetric threats such as terrorism. Following factors were identified as critical in improving HUMINT: institutional anchoring of HUMINT, adaptation of operational techniques to successfully monitor decentralized terrorism, ‘dependence’ of the US intelligence community on technological means of intelligence collection, and availability of qualified and especially linguistically adept intelligence professionals in responsible agencies. Keywords CIA, DIA, HUMINT, intelligence, reform, terrorism, United States of America
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Lochovský 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Lochovský 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Lochovský 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Nikola Schmidt 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 299 kB