velikost textu

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství
Název v angličtině:
Pastoral Counseling in the Field of Sects and Sectarianism
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Oponenti:
prof. Pavel Ambros, Th.D.
prof. Dr. Albert-Peter Reuthmann
Id práce:
138148
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Cílem této práce je vytvořit teoretický základ pro pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Je určena nejen pro profesionální pastorační poradce (jichž je u nás zatím jen velmi málo), ale především pro faráře, kazatele a další duchovní pracovníky, kteří vykonávají pastorační poradenství v rámci svého duchovenského povolání. Někteří tito duchovní pracovníci touží po dalším vzdělávání, které by jim umožnilo účinnější pastoračně poradenskou službu nejen věřícím ve svém křesťanském sboru, farnosti či obci, ale i dalším, církvi vzdálenějším občanům. Na následujících stranách jde tedy o to dát duchovním pracovníkům možnost stát se dobrými pastoračními poradci v oblasti, která je sice okrajová, ale která zasahuje do citlivých oblastí naší současné nábožensky pluralitní společnosti - v oblasti sekt a sektářství.
Abstract v angličtině:
PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Pastoral Counseling in the field ofSects, Cults and Sectarianism is one ofless important branches of pastoral counseling; while the more important and more discussed branches are Pastoral Family and Marriage Counseling, Counseling Abusers, Counseling Handicapped People etc. AU these and many other types of pastoral counseling respond to the current caU for qualified and at the same time spirituaUy sensitive guidance in various situations of human life. In last fifty years, this demand can be clearly heard from the Western people without regard to the degree oftheir involvement in the churches or other religious groups. In this respect, the pastoral counseling exceeds the borders not only ofthe Christian community but oftraditional pastoral care as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 13.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Pavel Ambros, Th.D. 2.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Albert-Peter Reuthmann 1.98 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 649 kB