velikost textu

Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací syslů rodu Spermophilus.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací syslů rodu Spermophilus.
Název v angličtině:
Acoustic communication and its variability in selected populations of ground squirrels of the genus Spermophilus
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
137644
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akustická komunikace, sysli, Spermophilus, varovný signál
Klíčová slova v angličtině:
Acoustic communication, alarm call, ground squirrels, Spermophilus
Abstrakt:
Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací syslů rodu Spermophilus (abstrakt) Irena Schneiderová; Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Dizertační práce se zabývá hlasovými projevy eurasijských syslů rodu Spermophilus. Zaměřuje se především na mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu v akustické struktuře varovných signálů, které jsou vydávány v přítomnosti predátorů. Hlavní část dizertační práce se zabývá mezidruhovou variabilitou v akustické struktuře varovných signálů pěti eurasijských druhů syslů, Spermophilus citellus, S. taurensis, S. xanthoprymnus, S. suslicus a S. fulvus. Ukázalo se, že varovné signály těchto syslů jsou vysoce druhově specifické. V dizertační práci jsou dále popsány další hlasové projevy tří eurasijských syslů, Spermophilus suslicus, S. citellus a S. fulvus. Lze říci, že s výjimkou varovných hlasů mají tyto tři druhy velice podobný hlasový repertoár. Poslední část dizertační práce se zabývá individuálními rozdíly v akustické struktuře varovných signálů tří eurasijských druhů syslů, Spermophilus citellus, S. taurensis a S. xanthoprymnus. Ukázalo se, že varovné signály těchto tří druhů mají velký potenciál kódovat informaci o identitě jedinců, kteří je vydávají.
Abstract v angličtině:
Acoustic communication and its variability in selected populations of ground squirrels of the genus Spermophilus (abstract) Irena Schneiderová; Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague The thesis deals with vocalizations produced by Eurasian ground squirrels of the genus Spermophilus. It is mainly focused on inter-species and intra-species variability in acoustic structure of alarm calls which are emitted in presence of predators. The major part of the thesis deals with intra-species variability in acoustic structure of the alarm calls in five Eurasian ground squirrels, Spermophilus citellus, S. taurensis, S. xanthoprymnus, S. suslicus and S. fulvus. It has been confirmed that the alarm calls of these ground squirrels show a high level of species specificity. The thesis further describes another vocalizations produced by three Eurasian ground squirrel species, Spermophilus suslicus, S. citellus and S. fulvus., and shows that with the exception of the alarm calls, vocal repertoires of these three ground squirrels are remarkably similar. The last part of the thesis deals with individual distinctiveness of the alarm calls of three Eurasian ground squirrels, Spermophilus citellus, S. taurensis and S. xanthoprymnus. It has been shown that the alarm calls of these species have a significant potential to encode information about caller identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. 3.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 80 kB