velikost textu

Portugalistika na FF UK: vznik a dějiny oboru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Portugalistika na FF UK: vznik a dějiny oboru
Název v angličtině:
Luso-Brazilian Studies at the Faculty of Arts, Charles University: origins and history of the discipline
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Vavřínek
Vedoucí:
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Simona Binková, CSc.
Id práce:
137567
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Filozofie — Portugalistika (FS POR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Portugalština, portugalistika, lusitanistika, lusobrazilská studia, Jaroslav Cechl, Zdeněk Hampl
Klíčová slova v angličtině:
Portuguese, Portuguese Studies, Lusitanistic Studies, Luso-Brazilian Studies, Jaroslav Cechl, Zdeněk Hampl
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce si klade za cíl představit vznik, postupné formování a historii pražské portugalistiky do roku 1989. Vlastní text je výsledkem komparace historických materiálů se vzpomínkami bývalých studentů či pedagogů. Úvodní kapitola sleduje postavení portugalštiny na romanistice, prvotní snahy o zavedení jazykových kurzů a de facto podmínky pro založení diplomního oboru. V dalších kapitolách je vyložena struktura oboru, personální obsazení, jednotlivé medailony a akademická činnost vyučujících. Text je doprovázený příslušnými odkazy a přílohami pro další bádání. Klíčová slova: Portugalština, portugalistika, lusitanistika, lusobrazilská studia, Jaroslav Cechl, Zdeněk Hampl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor’s degree thesis is to introduce the beginnings, shaping and history of the Prague Portuguese studies until the year 1989. The text is a result of comparison of different historical sources with memories of former students and lecturers. The first chapter is concerned with the status of Portuguese studies at the Institute of Romance Studies and the work of the first teachers who struggled to implement language courses and Portuguese as a major discipline. Following chapters describe the structure of the field of study and the teaching staff, including individual portraits as well as lecturersʼ biography. The theses is supplemented with references and appendix for further investigation in this matter. Keywords: Portuguese, Portuguese Studies, Lusitanistic Studies, Luso-Brazilian Studies, Jaroslav Cechl, Zdeněk Hampl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Vavřínek 2.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Filip Vavřínek 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Vavřínek 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Vavřínek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Simona Binková, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Filip Vavřínek 160 kB