velikost textu

Moderní a současné české umění v systémuprimárního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní a současné české umění v systémuprimárního vzdělávání
Název v angličtině:
Czech Modern and Contemporary Art in Primary Education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivana Kalousová
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Id práce:
137565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní umění, současné umění, abstrakce, úspěšný žák, mezi-předmětové pojetí výuky, umělecké dílo, galerie
Klíčová slova v angličtině:
modern art, contemporary art, abstract art, pupils´ success, interdisciplinary teaching approach, artwork, galeries
Abstrakt:
Ústředním tématem práce je moderní a současné české umění, jeho projevy a možnosti využití ve výuce výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. Potenciálu současného umění je využito jako hnacího motoru pro rozvoj klíčových kompetencí, průřezových témat i různých oblastí gramotností, které jsou v práci vedle vzdělávacích dokumentů také řešeny. Umělecko historická část práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž konkrétní umělce i díla sdružuje vždy ústřední myšlenka, například matematický princip v umění či netradiční techniky. Závěr každé z kapitol je poté věnován konkrétnímu didaktickému využití zmiňovaných principů. Ve všech projektech je kladen důraz především na rozvoj mediální, počítačové, čtenářské a samozřejmě vizuální gramotnosti. Poslední kapitola se soustřeďuje na nabídky galerií a edukačních programů pro školy.
Abstract v angličtině:
Summary The topic of this work is Modern and Contemporary Art and its use at primary schools. Curricular documents, especially references to modern and contemporary art are described in the first part. The subsequent part presents artists through the generations and art trends gathered under one concrete concept or idea (ex. Art for public) . The entire thesis focuses on the interdisciplinary teaching approach to education which takes advantage of art potential. This approach not only uses art as a tool for a students´ success but also tries to motivate the child to pursue further studies in the field of art. The final art project presented here makes use of ICT technologies, new media, reading and writing, mathematics and more in order to intensify the exploration of art.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivana Kalousová 15.6 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ivana Kalousová 593 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivana Kalousová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivana Kalousová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB