velikost textu

Fyzikální model spirálního stentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzikální model spirálního stentu
Název v angličtině:
Physical model of spiral stent
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Id práce:
137559
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Program studia:
Lékařská biofyzika (P5110)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D. 11.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB