velikost textu

Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická percepce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická percepce
Název v angličtině:
The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and Ins Liturgical Reception
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Kolář, Th.D.
Školitel:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Oponenti:
Doc. ThDr. Martin Wernisch
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Id práce:
137500
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. Náboženskou praxi a teologické myšlení v období české reformace lze zkoumat z mnoha různých hledisek. Předložená práce je chce nahlédnout z hlediska vztahu lex orandi - lex credendi. Autor disertace zkoumá kořeny proměn ultrakvistické liturgie 16 století, práce se dělí do dvou úseků, prvním je část liturgická, druhým část dogmatická.
Abstract v angličtině:
Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. The studies in this dissertation deal with two mutually interrelated topics and almost have the character of two case studies. Their relation one to the other might best be expressed by the general rule lex orandi - lex credendi. Following the initial general introduction, the first two chapters (2. Ordo missae in Three Utraquist Manuscripts and 3. A Comparasion ol the Rite ol the Preparation ol Gifts and Minor Canon) are dedicated to an analysis of three Utraquist liturgical manuscripts and are specifically concemed with their ordo missae and canon minor. AU three manuscripts are dated to the sixteenth century - a more precise dating is still an unresolved question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Kolář, Th.D. 8.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Kolář, Th.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Kolář, Th.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Martin Wernisch 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 3.47 MB