velikost textu

Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Politické konexe a veřejné zakázky: výsledky pro Českou republiku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Palanský
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Soudek
Id práce:
137483
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
politické konexe, politické vazby, veřejné zakázky, korupce, politika, dary politickým stranám
Klíčová slova v angličtině:
political connections, public procurement, corruption, politics, goverment contracts, political donations
Abstrakt:
Literatura dokazuje, že vazby na politické strany mohou propojeným firmám přinášet různé výhody. Tato práce se zaměřuje na analýzu chování krajských samospráv jakožto zadavatelů veřejných zakázek a na vliv darů právnických osob velkým politickým stranám na výsledky výběrových řízení veřejných zakázek. K tomuto účelu jsou využity ručně čištěné databáze veřejných zakázek a darů politickým stranám. První část práce zkoumá krajské samosprávy jakožto zadavatele veřejných zakázek a potvrzuje hypotézu, že v procesu zadávání veřejných zakázek existuje prostor pro korupční jednání. V druhé části se zaměřujeme na samotný vliv darů dvěma největším politickým stranám v České republice - ODS a ČSSD. Výsledky ukazují, že firmy, které mezi lety 2006 a 2013 přispěly do rozpočtu jedné z těchto stran, vyhrály ve sledovaném období více výběrových řízení k veřejným zakázkám větší hodnoty. Navíc, propojené firmy vyhrávaly více veřejných zakázek v době, kdy jimi podporovaná strana měla v krajských radách převahu a naopak. Po zahrnutí efektu velikosti firmy si výsledky zachovávají svoji vypovídající hodnotu a dle očekávání potvrzují, že velké firmy získávají zakázky větší hodnoty než malé firmy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
According to the existing literature, political connections can add value to the connected firms. This thesis analyzes whether political connections created by donations to political parties affect the allocation of public funds through procurement spending in the Czech Republic. Using a novel dataset on all corporate political contributions made between 2006 and 2013, it focuses on the extreme change in control of the regional councils following the 2008 elections. We start by observing the general patterns of behavior of regional governments as contracting authorities which seem to support the potential of corruption. In the second part, we focus on the effects of donations to the two most powerful political parties in the regional councils during the examined period on regional public procurement outcomes. The applied econometric methods suggest that donating companies win public contracts of higher value compared to non-connected firms in times when their supported party is in power. Controlling for the size of the firms, the results remain significant and confirm the notion that larger companies win contracts of higher value than smaller firms. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Palanský 687 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Palanský 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Palanský 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Soudek 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 59 kB