velikost textu

Discursive Representations of Cité-jardin through Hygienism and Socialism (1919-1950): Student thesis at the Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Discursive Representations of Cité-jardin through Hygienism and Socialism (1919-1950): Student thesis at the Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris
Název v češtině:
Hygienismus a Socialismus v diskursivní reprezentaci Cité-jardin (1919-1950): diplomní práce na Institutu urbanismu pařížské University
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Boya Wei
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Isabelle Backouche
Annick Tanter-Toubon, Dr.
Id práce:
137159
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Social housing, Paris, garden city, cité-jardin, Michel Foucault, discursive formation
Klíčová slova v angličtině:
Social housing, Paris, garden city, cité-jardin, Michel Foucault, discursive formation
Abstrakt:
Hygienismus a Socialismus v diskursivní reprezentaci cité-jardin (1919-1950): diplomní práce na Institutu urbanismu pařížské University Boya Wei Abstrakt Tato studie sleduje historii sociálního bydlení ve Francii 1919-1950, se zaměřením na tvorbu cité- jardin (zahradních měst) v okolí Paříže. V návaznosti na pojetí diskurzu a moci u Michela Foucaulta, a pojmu sociálního prostoru podle Henriho Lefèbvra, se tato studie zabývala reprezentacemi zahradních měst v textech studentských prací na Institut d'urbanisme de l'Université de Paris. V centru pozornosti byl výzkum způsobu, jakým elitní urbanistické prostředí při práci s konceptem cité-jardin odhalovalo aplikaci dvou diskurzů zásadního významu: „hygienistického“ a „socialistického“. Klíčová slova: Sociální bydlení, Paříž, cité-jardin, zahradní město, Michel Foucault, formování diskurzu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Discursive Representations of cité-jardin through Hygienism and Socialism (1919-1950): Student Theses at Institut d’urbanisme de l’Université de Paris Boya Wei Abstract This study will trace the social housing history in France from 1919 to 1950, with a focus on the creation of cités-jardins in Paris region. Drawing on Michel Foucault’s notion of discourse and power, and Henri Lefebvre’s notion of social space, this study will look into the representations of cité-jardin in the writings of student thesis at the Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, while examining the ways in which elite discourses on cité-jardin provided a window into the re-appropriations of hygienist and socialist discourses. Keywords: Social housing, Paris, cité-jardin, garden city, Michel Foucault, discursive formation Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Boya Wei 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Boya Wei 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Boya Wei 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Isabelle Backouche 1.83 MB
Stáhnout Posudek oponenta Annick Tanter-Toubon, Dr. 1.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB