velikost textu

Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné a uměleckořemeslné obory středních odborných škol: didaktická analýza textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné a uměleckořemeslné obory středních odborných škol: didaktická analýza textů
Název v angličtině:
Textbooks History of art culture for art and handicraft of secondary vocational schools: didactic analysis of texts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Petr Lysáček
Id práce:
137121
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výtvarná kultura
Abstrakt:
Disertační práce Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné a uměleckořemeslné obory středních odborných škol (Didaktická analýza textů) se zaměřuje na problematiku didaktických textů určených pro umělecko-historickou oblast odborného vzdělávání, která je v současnosti realizována ve vyučovacím předmětu dějiny výtvarné kultury (DVK). Střední umělecké vzdělávání má na území České republiky dlouhou tradici a vyučovací předmět dějiny výtvarné kultury je důležitým odborným teoretickým vyučovacím předmětem, jehož cílem je poskytnout žákům ucelenou orientaci v oblasti vývoje společnosti a výtvarné kultury od jejího vzniku až po současnost a rovněž poskytnout teoretické zázemí pro jejich aktivní působení v oblasti výtvarné tvorby. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis "School Textbooks of History of Visual Culture for Secondary Art Schools (Didactic analysis of texts)" is focused on the area of visual culture textbooks for professional secondary art education. The secondary art education in the territory of Czech Republic has a long tradition since the middle of 19th century and art history tuition realized in the school subject History of Visual Culture presents a considerable part of professional training of future artists, artisans and craftsmen. The main aim of the school subject is providing students with a complex and systematically structured knowledge of visual culture evolution, art trends and tendencies from the very beginning until the present days. This knowledge will be essential theoretical background for students' professional activities in the field of visual creation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. 25.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Vladimír Švec 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Petr Lysáček 117 kB