velikost textu

Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje (v přípravě výtvarných pedagogů a její didaktické využití v práci s elektronickými médii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje (v přípravě výtvarných pedagogů a její didaktické využití v práci s elektronickými médii)
Název v angličtině:
Architecture first half of the 20th century in the western part of the Ústí Region ( in preparation of art teachers and the educational use of the work with electronic media )
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Id práce:
137120
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disertace, architektura, vzdělávání učitelů
Abstrakt:
Koncept této práce krystalizoval pomalu, tak jak jsme si ujasňovali rozsah sledované problematiky. Od prvních náčrtů, příliš širokých na to, aby mohly být zpracovány do jednoho celku, po zúžení tématu na architekturu především první poloviny dvacátého století na území stávajícího Ústeckého kraje, a to určité jeho části. Tato problematika je, do jisté míry, osobní obsesí autora. Považujeme severočeský region za domovský. Z tohoto vědomí vyrůstal i určitý pocit odpovědnosti pro současnost, zároveň ale z tohoto vědomí rostla snaha poznat i jeho minulost. V následujících kapitolách bychom o těchto momentech hovořili podrobněji. První fascinací bylo to, že tato oblast prošla neskutečnou restrukturalizací. To je eufemismus pro mnohdy kruté události, které se zde odehrávaly a napětí, v němž dozrávaly. Vyvrcholením poměrně dlouhého procesu se stává druhá světová válka, v níž se vzájemné atavismy obou převažujících etnik německého a českého, nemluvě o židovském, vyhrotí a skončí tragicky. Tyto události mají ovšem své pokračování. Po vysídlení dvou a půl milionu Němců je tento kraj, nebo respektive celé české pohraničí, takřka prázdné. Tím pádem jej bylo třeba zalidnit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The paper "The Architecture of the First Half of the Twentieth Century in the Western Part of the Ústi Region" ( in the preparation of art pedagogy and its didactical use in the realm of electronic media) covers - as it is obvious from the title - not only the architecture and its pedagogical reflection. In the first part of the paper the author tries to touch a phenomenon of the relationship of the society to the area itself. This phenomenon is significant as it unveils the social relationships and forces which were decisive in not only forming the region, but also influencing the way of interpretating the history, especially the history of the first half of the twentieth century. The main part of the paper consists of a description of the architecture in the interim period between the two world wars, in the identification of its creators, in the discerning of its Czech and German origins. The focus on the Ústi region is not by chance, as it is the home region of the author. The region is defined, starting at Ústi nad Labem going as far as Chomutov. This part traces the architectural development of German creativity in the Czech area and compares it with the Czech product. In our paper we have to note the more conservative approach of the German architects, who combined the procedures of expressionism with classic details. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 14.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. 157 kB