velikost textu

Vybrané otázky školské komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky školské komunikace
Název v angličtině:
Selected Problems of School Communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Romana Prouzová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Id práce:
137117
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disertace, pedagogická komunikace
Abstrakt:
Diference v současném pojetí obecné pedagogiky se zřetelem ke vztahu učitele a žáka v kontextu pedagogické a školské komunikace. Cílem tohoto úvodního výkladu je vyjít z novějších prací zaměřených na obecně pedagogickou problematiku, a to právě z těch prací, které jsou svým charakterem určeny ktomu, aby ovlivňovaly především posluchače pedagogických oborů na vysokých školách, zejména na pedagogických fakultách. Půjde nám při tom o to, abychom zjistili, nakolik vytvářejí prostor pro současné chápání komunikace mezi učitelem a žákem. Jak bude dále zřejmé, nechceme tuto komunikaci chápat v úzkém smyslu a v zjednodušené diferenciaci zvlášť na činnosti vzdělávací a zvlášť na činnosti výchovné. Jde naopak o pohled komplexní, syntetický - začleňující komunikaci učitele a žáka do celku vzdělávacího a výchovného procesu uskutečňovaného ve školním prostředí. Proto nepůjde o celkové posouzení a zhodnocení těchto prací, další řádky budou zaměřeny na to, do jaké míry jsou slučitelné s podobory pedagogických věd jako je pedagogická komunikace a školská komunikace (srov. podrobněji dále). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Diference v současném pojetí obecné pedagogiky se zřetelem ke vztahu učitele a žáka v kontextu pedagogické a školské komunikace. Cílem tohoto úvodního výkladu je vyjít z novějších prací zaměřených na obecně pedagogickou problematiku, a to právě z těch prací, které jsou svým charakterem určeny ktomu, aby ovlivňovaly především posluchače pedagogických oborů na vysokých školách, zejména na pedagogických fakultách. Půjde nám při tom o to, abychom zjistili, nakolik vytvářejí prostor pro současné chápání komunikace mezi učitelem a žákem. Jak bude dále zřejmé, nechceme tuto komunikaci chápat v úzkém smyslu a v zjednodušené diferenciaci zvlášť na činnosti vzdělávací a zvlášť na činnosti výchovné. Jde naopak o pohled komplexní, syntetický - začleňující komunikaci učitele a žáka do celku vzdělávacího a výchovného procesu uskutečňovaného ve školním prostředí. Proto nepůjde o celkové posouzení a zhodnocení těchto prací, další řádky budou zaměřeny na to, do jaké míry jsou slučitelné s podobory pedagogických věd jako je pedagogická komunikace a školská komunikace (srov. podrobněji dále). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Romana Prouzová, Ph.D. 21.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Romana Prouzová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Romana Prouzová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc. 2.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 1.5 MB