velikost textu

Využití eLearningu na Fakultě informatiky a managementu UHK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití eLearningu na Fakultě informatiky a managementu UHK
Název v angličtině:
The use of e-learning at the Faculty of Informatics and Management UHK
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Milan Křenek, CSc.
Oponenti:
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Id práce:
137116
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disertace, e-learning, informační technologie
Abstrakt:
Ve své práci Využití eLearningu na Fakultě informatiky a managementu UHK jsem chtěla ukázat možnosti využití eLearningu ve vysokoškolské výuce . Vlastní výzkumná část práce byla zaměřena na konkrétní využívání eLearningu ve vysokoškolské výuce na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a na ověření hypotéz týkajících se efektivity eLearningových přístupů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Thesis The Utilization of eLearning at Faculty of Informatics and Management UHK deals with ICT potential especially eLearning one that could be utilised in the process of education at university level. The work includes a case study "Survey of Attitudes of Academic Teachers and Students at the Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové". Research part of the thesis is focused on proving hypotheses referring to comparison of study results gained by students in the traditional face-to-face education and eLearning way of academic education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 40.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. 1 MB