velikost textu

Struktura výtvarného a hudebního díla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura výtvarného a hudebního díla
Název v angličtině:
The structure of a work of art and music
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
Prof.PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
doc. PhDr. Dušan Prokop, CSc.
Id práce:
137115
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disertace, interpretace uměleckého díla, umělecké dílo, teorie umění
Abstrakt:
Současnou uměleckou scénu ovládá multimediální tvorba. Ta je naprosto přirozeným důsledkem tendencí usilujících o překonání hranic mezi uměleckými druhy, které se prosazovaly již v samotných počátcích avantgardního umění. Razantním způsobem přispěl k zrušení hranic mezi uměleckými druhy dadaismus, především pak curyšský kabaret Voltaire, a celý proces vyvrcholil v druhé polovině 20. století. O to absurdnější je současný stav umělecké komparatistiky, které chybí metodologická základna. Přitom jazyková komparatistika se právem pyšní dokonale propracovanou metodou komparace. Proto také řada prací umělecké komparatistiky vychází z této metodologické základny - po pravdě řečeno v lepším případě, protože většina z nich se tímto problémem nezatěžuje. Ovšem tato „výpůjčka" nerespektuje nejen specifické rysy umělecké komparatistiky ale ani jednotlivých uměleckých druhů (k tomu blíže v úvodní kapitole). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Současnou uměleckou scénu ovládá multimediální tvorba. Ta je naprosto přirozeným důsledkem tendencí usilujících o překonání hranic mezi uměleckými druhy, které se prosazovaly již v samotných počátcích avantgardního umění. Razantním způsobem přispěl k zrušení hranic mezi uměleckými druhy dadaismus, především pak curyšský kabaret Voltaire, a celý proces vyvrcholil v druhé polovině 20. století. O to absurdnější je současný stav umělecké komparatistiky, které chybí metodologická základna. Přitom jazyková komparatistika se právem pyšní dokonale propracovanou metodou komparace. Proto také řada prací umělecké komparatistiky vychází z této metodologické základny - po pravdě řečeno v lepším případě, protože většina z nich se tímto problémem nezatěžuje. Ovšem tato „výpůjčka" nerespektuje nejen specifické rysy umělecké komparatistiky ale ani jednotlivých uměleckých druhů (k tomu blíže v úvodní kapitole). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 30.51 MB
Stáhnout Příloha k práci doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 14.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PaedDr. Jaroslav Herden, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dušan Prokop, CSc. 118 kB