velikost textu

Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (1890-1914)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (1890-1914)
Název v angličtině:
Czech historiography at the turn of the century in dialogue with Europe (1890-1941)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Bláhová
Školitel:
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
137114
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historiografie
Abstrakt:
Dlouhé 19. století (1780-1914) je stoletím zrodu mnoha fenoménů, mimo jiné také moderní vědy. Přineslo obrat v hierarchii hodnot i v sociální stratifikaci. V jeho průběhu došlo k demokratizaci přístupu ke vzdělání i díky školským a vzdělávacím reformám, jejichž počátek tkví v tereziánském a josefínském zákonodárství. Když se na sklonku 18. století postupně z barokního polyhistorismu začínají vydělovat jednotlivé vědní disciplíny, věda a vzdělání se stávají vstupenkou mezi „novou nobilitu". Zvláště v českém prostředí, jež zoufale postrádalo - až na výjimky - českou šlechtickou reprezentaci a disponovalo jen velmi úzkou reprezentací ekonomickou, se vzdělání a vzdělávání stalo cestou k vytvoření národní elity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Dlouhé 19. století (1780-1914) je stoletím zrodu mnoha fenoménů, mimo jiné také moderní vědy. Přineslo obrat v hierarchii hodnot i v sociální stratifikaci. V jeho průběhu došlo k demokratizaci přístupu ke vzdělání i díky školským a vzdělávacím reformám, jejichž počátek tkví v tereziánském a josefínském zákonodárství. Když se na sklonku 18. století postupně z barokního polyhistorismu začínají vydělovat jednotlivé vědní disciplíny, věda a vzdělání se stávají vstupenkou mezi „novou nobilitu". Zvláště v českém prostředí, jež zoufale postrádalo - až na výjimky - českou šlechtickou reprezentaci a disponovalo jen velmi úzkou reprezentací ekonomickou, se vzdělání a vzdělávání stalo cestou k vytvoření národní elity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Bláhová 42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Bláhová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Bláhová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 880 kB