velikost textu

Modifikace některých psychodiagnostických metod zjišťování školní zralosti použitelné u sluchově postižených dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace některých psychodiagnostických metod zjišťování školní zralosti použitelné u sluchově postižených dětí
Název v angličtině:
Alteration of some psychological methods, which are applicable school readiness at hearing-impaired children
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Markéta Frývaldská-Betinská, Ph.D.
Školitel:
doc. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponenti:
doc. dr Ján Jesenský, CSC.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Id práce:
137113
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychodiagnostika, školní zralost, sluchově postižené děti
Abstrakt:
Sluchové postižení obsahuje sociální a kulturní hodnoty přesahující fyzickou absenci slyšení. Proto porozumění sluchově postiženým znamená především porozumění charakteru prostředí, ve kterém vyrůstají, mechanismům sluchového postižení a příčinám sluchového postižení. Sluchově postižení nemají snížený intelekt, ale mají jazykové nedostatky či jsou jazykově ochuzeni. Přesto sluchově postižení vykazují vysokou míru nezaměstnanosti a z hlediska sociální struktury mají nízký socioekonomický status. Navzdory mnoha cílům a aspiracím rodičů, pedagogů a dalších odborníků tito lidé zůstávají mnohdy handicapovanými (tím není myšleno sluchové postižení) po celý život ve srovnání s jejich slyšícími protějšky. Oblast výuky sluchově postižených dětí zaznamenala od svých počátků obrovské změny. V posledních dekádách se vzdělávání sluchově postižených dětí dramaticky měnilo, prošlo řadou proudů a názorů. Od 90. let 20. stol. začínají být uváděny do škol bilingvální programy (předávání všech informací ve dvou jazykových kódech, ve znakovém jazyku a mluveném jazyku). Tento přístup zvyšuje šance dětí na integraci do běžných škol pro slyšící děti a narůstá i počet sluchově postižených dětí, která jsou v běžných školských zařízeních integrována. Šance na zvýšení jejich socio-ekonomického statusu se zvyšují. Rodiče těchto dětí obvykle museli vynaložit obrovské úsilí, aby se jejich dítě mohlo vzdělávat ve slyšícím prostředí. Nejsou proto ojedinělé případy, kdy rodiče těchto dětí vyhledají pomoc v běžné pedagogicko-psychologické poradně.
Abstract v angličtině:
There is a wide range of different psycho diagnostics methods for evaluation of the school readiness of the pre-school children; however, there is no single method that is standardized or has benchmarks for hard-hearing and deaf children in the Czech Republic. This dissertation describes strong and weak point of the standard psycho diagnostic methods as well as provides recommendation which methods shall be used for psycho diagnostics of the school readiness of the hard-hearing and deaf children. The dissertation also outlines particular testing methodology for the hard-hearing and deaf children. The nine most frequently used methods were chosen for the dissertation research. A questionable understanding of the standard instruction has been indicated in seven methods: Screening Test of School Readiness, Ravens Progressive Matrices, Reversal Test, Retracing Test, Laterality Test and Drawing test of Human and Vineland Adaptive Behavior Scales. Two methods cannot be used for hard-hearing or deaf children at all, since they test ability to recognize sounds of the speech; this was a Test of auditory differentiation a WPPSI Performance Scale. Moreover, WPPSI Performance Scale is a pure verbal based test focused on measuring verbal intelligence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Frývaldská-Betinská, Ph.D. 17.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Frývaldská-Betinská, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Frývaldská-Betinská, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Beáta Krahulcová, CSc. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. dr Ján Jesenský, CSC. 877 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 1002 kB