velikost textu

Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů
Název v angličtině:
Self-reflection Czech cociety - Turn of the 19th and 20 century in perspective humor magazines
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Fronk
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Id práce:
137106
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 8. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
humoristické časopisy, karikatury
Abstrakt:
V celých českých dějinách nalezneme jen málo období, ve kterých by docházelo k tolika převratným změnám trvalého charakteru, jako tomu bylo během posledního čtvrtstoletí před první světovou válkou. Pokrok se v této době nevyhne žádné z oblastí života společnosti. Projeví se v kultuře, politice i v ekonomických vztazích, není pouze záležitostí „velké historie", ale v podobě překotně se měnící každodennosti zasahuje do všech vrstev obyvatelstva. Výrazná změna letopočtu pak toto beztak již zjitřené prožívání času dále zintenzívní. Rozdíly mezi starým světem 19. století a nastávajícím 20. věkem budou vnímány v tomto srovnání, a proto ještě citlivěji, než tomu bylo s jednotlivými dílčími projevy modernizace doposud. Nadcházející doba je spojena s napjatým očekáváním. Zdaleka však nejde pouze o nadšení z dosud netušených možností, neméně zajímavé jsou hlasy k novinkám kritické až odmítavé. Ani ty proto nezůstanou v následujících úvahách opomenuty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation is an attempt to utilise Czech humoristic periodicals as a source from the point of v i ew of social history. The main axis in all the thematic units represents the change in the viewpoint of contributors in connection with the introduction of general and equal voting rights in the pre-Litava (Leitha) year of 1907. Humour is a starting-point for knowledge of society, the caricature as a phenomenon of the beginnings of mass culture. Humour and Identity. The other side of humour, the connection with fear and dreams. Rejection of self-reflection in the Czech Lands in the 2nd half of the 19th century. The remarkable increase in the criticism from the media after 1907. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Fronk 13.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Fronk 14.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Fronk 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Fronk 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. 70 kB