velikost textu

Arteterapia v kontexte špeciálnej pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Arteterapia v kontexte špeciálnej pedagogiky
Název v češtině:
Arteterapie v kontextu speciální pedagogiky
Název v angličtině:
Art therapy in the context of special pedagogic education
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PaedDr. Jaroslava Šicková
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
137100
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
arteterapie, speciální pedagogika, artefiletika
Abstrakt:
Obsahom dizertačnej práce je - hľadanie presahov arteterapie a špeciálnej pedagogiky v systéme novej paradigmy charakterizovanej výrazom inklúzia. V práci sú dokumentované hlavné teoretické východiská arteterapie, najmä spirituálně - ekologické východisko, ktoré svojim holistickým a integujúcim princípom korešponduje s najnovšími trendami špeciálnej pedagogiky, doplnené výstupmi kvlatitatívne orientovaného výskumu vo forme kazuistických štúdii a interpretácii výtvarnej reflexie rôzne handicapovaných jedincov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goul and purpose of the disertation is to find the overlaping aeras of special pedagogy and art therapy in the new paradigm of education, including special education - in inclusion. In diseration work there are introduced the main theoretical approaches of current art therapy, focusing on the spiritualy- ecological approach, which correstondents in it's holistic and integrating approach to the modern main spreams of special education. The theoretical background is ilustrated by case studies and interpretation and evaluating methods developed by the author of this work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PaedDr. Jaroslava Šicková 12.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PaedDr. Jaroslava Šicková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PaedDr. Jaroslava Šicková 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 1.06 MB