velikost textu

Role filosofie jako zprostředkování interdisciplinární problematiky humanitního vzdělání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role filosofie jako zprostředkování interdisciplinární problematiky humanitního vzdělání
Název v angličtině:
Roe of Philosophy as Arrangement of problem in Humane Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Šturzová, Ph.D.
Školitel:
prof.PhDr. Jaroslava Pešková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
137098
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interdisciplinární aspekty, filozofie, humanitní vzdělávání
Abstrakt:
Předložená práce je pokusem zachytit význam filosofie pro samostatné vědní disciplíny - a proto i pro humanitní vědy - trochu jinak než obvyklými souhrny fenomenologicky založených pohledů na jejich vzájemný vztah. I když, samozřejmě, tento nezbytný pohled zakládající teoretické těžiště práce, je i zde přítomný. Protože smysl a účel humanitních věd, a proto i jejich založení a jejich možnosti, je v této práci spatřován především v tom, jak je dán pro oblast vzdělávání a výchovy, ukázaly se v této souvislosti důležitými pojmy kompetence a komunikace. Z úhlu porozumění těmto tak často používaným (i zneužívaným) pojmům byl předkládaný text zpracováván. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Philosophy as a mediator of interdisciplinary problems in the education of humanities In the last couple of years, we can register that the number of humanities is steadily increasing. The variability of humanities closely watches its' thematisation in the interdisciplinary and transdisciplinary manner. What is common to all individual humanities and what enables the birth of new disciplines is the created distance from methodological starting-points of individual humanities, total loss or abandonment of the original philosophical dimension, which thematised them. This situation leads to the destruction of the original uniform meaning, which was philosophically reasoned out. The disintegration of the original meaning leads to the making of particular "meanings", which become objects of analysis. But not all humanities are the same, which means that for some sciences, certain problems are legitimate and key objects of analysis and for other sciences the identical problems cannot be examined and opened as a theme, because they are tabooed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Šturzová, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Šturzová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Šturzová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 2.47 MB