velikost textu

Filosofie pro studenty cestovního ruchu - ne-filosofy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie pro studenty cestovního ruchu - ne-filosofy
Název v angličtině:
Philosophy for Students of travelling Enterprise
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Kacetl
Školitel:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Id práce:
137090
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, učebnice
Abstrakt:
Na začátku cesty, kterou jsem musel při tvorbě této práce projít, nebylo možno dohlédnout jejího cíle. Ten byl skryt někde daleko za horizontem. Přítomné bylo jen tušení, že někde snad je a nakonec se ukáže. Byla to dlouhá cesta, sem tam se mi šlo dobře, jinde jsem musel odpočívat a nabírat nové síly. Krajina, kterou jsem procházel, byla nová a neznámá. Mé předchozí představy o ní byly jiné, než jakou jsem ji našel. Cesta, po níž jsem putoval, se místy zdála jasná a pevná, hned však zase potemnělá a blátivá. Potkal jsem na ní mnoho lidí, kteří tudy procházeli, a byly to zajímavé rozhovory a setkání. Některá jejich slova byla nejen zaznamenání-hodná, ale stala se mi i ukazatelem směru dalšího putování. Rozhodovat o směru a kráčet však musí každý sám, jinak se sice najednou někde objeví, ale vlastně ani neví, kde se tam vzal a jak se odtud dostane. K pohybu vpřed se musí vynakládat úsilí a být odvážný. Přešlapovaní na místě je sice pohodlné, ale nikam nevede. I kolem mé cesty - nejen na ní samotné - se ukazovaly mnohé další zajímavé věci a volali na mě i mnozí lidé. Na ty jsem však jen pohlédl a do řeči se s nimi nedal. Cíl mé cesty mi totiž do jisté míry vnutil určitý rozvrh, který jsem musel dodržovat. Ale kdoví, třeba alespoň některé z nich ještě někde potkám a blíže poznám, protože skutečná cesta v cíli nekončí. Ten se vždy ukazuje jen jako dílčí. Horizont se totiž mezitím sice posunul, ale stále tuje, a s ním i tušení neznámých krajin, kam mě láká stále přítomná touha poznávat. Myslím, že je to příběh každého z nás...
Abstract v angličtině:
Na začátku cesty, kterou jsem musel při tvorbě této práce projít, nebylo možno dohlédnout jejího cíle. Ten byl skryt někde daleko za horizontem. Přítomné bylo jen tušení, že někde snad je a nakonec se ukáže. Byla to dlouhá cesta, sem tam se mi šlo dobře, jinde jsem musel odpočívat a nabírat nové síly. Krajina, kterou jsem procházel, byla nová a neznámá. Mé předchozí představy o ní byly jiné, než jakou jsem ji našel. Cesta, po níž jsem putoval, se místy zdála jasná a pevná, hned však zase potemnělá a blátivá. Potkal jsem na ní mnoho lidí, kteří tudy procházeli, a byly to zajímavé rozhovory a setkání. Některá jejich slova byla nejen zaznamenání-hodná, ale stala se mi i ukazatelem směru dalšího putování. Rozhodovat o směru a kráčet však musí každý sám, jinak se sice najednou někde objeví, ale vlastně ani neví, kde se tam vzal a jak se odtud dostane. K pohybu vpřed se musí vynakládat úsilí a být odvážný. Přešlapovaní na místě je sice pohodlné, ale nikam nevede. I kolem mé cesty - nejen na ní samotné - se ukazovaly mnohé další zajímavé věci a volali na mě i mnozí lidé. Na ty jsem však jen pohlédl a do řeči se s nimi nedal. Cíl mé cesty mi totiž do jisté míry vnutil určitý rozvrh, který jsem musel dodržovat. Ale kdoví, třeba alespoň některé z nich ještě někde potkám a blíže poznám, protože skutečná cesta v cíli nekončí. Ten se vždy ukazuje jen jako dílčí. Horizont se totiž mezitím sice posunul, ale stále tuje, a s ním i tušení neznámých krajin, kam mě láká stále přítomná touha poznávat. Myslím, že je to příběh každého z nás...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Kacetl 22.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Kacetl 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Kacetl 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 660 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 394 kB