velikost textu

Setkávání školy a rodiny: gender mění pravidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Setkávání školy a rodiny: gender mění pravidla
Název v angličtině:
Meetings schools and families : gender changing the rules
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Oponenti:
PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Id práce:
137088
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodina a škola, gender, pedagogický výzkum, školní úspěšnost
Abstrakt:
Disertační práce, kterou předkládám k obhajobě, vznikala po dobu pěti let. Na jejich začátku jsem byla plná otázek, které se zrodily při výzkumech v rámci mých diplomových prací z pedagogické psychologie a sociologie. Obě práce se věnovaly učitelům a učitelkám; první z nich (2000) rozpracovávala téma identity vyučujících a její saturace dětmi a jejich rodiči, druhá diplomová práce (2002) pak sledovala rozdíly v představách učitelů a učitelek o jejich povolání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Disertační práce, kterou předkládám k obhajobě, vznikala po dobu pěti let. Na jejich začátku jsem byla plná otázek, které se zrodily při výzkumech v rámci mých diplomových prací z pedagogické psychologie a sociologie. Obě práce se věnovaly učitelům a učitelkám; první z nich (2000) rozpracovávala téma identity vyučujících a její saturace dětmi a jejich rodiči, druhá diplomová práce (2002) pak sledovala rozdíly v představách učitelů a učitelek o jejich povolání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 8.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Greger, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 117 kB