text size

Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk
Titile (in english):
Specifics of the use of digital technologies in the process of visual i
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D.
Supervisor:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Opponents:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Thesis Id:
137086
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Specialization in Pedagogy (P7507)
Study branch:
Art Education (XVV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/12/2007
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
digitální technika, děti školního věku
Abstract (in czech):
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Abstract:
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 16.34 MB
Download Abstract in czech PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 80 kB
Download Abstract in english PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 80 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 426 kB
Download Opponent's review prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 196 kB