velikost textu

Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk
Název v angličtině:
Specifics of the use of digital technologies in the process of visual i
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Id práce:
137086
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitální technika, děti školního věku
Abstrakt:
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Abstract v angličtině:
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 16.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 196 kB