velikost textu

Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)
Název v angličtině:
History of the Bohemian Dominican Province in the Early New Age 1435-1790
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Id práce:
137085
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řeholní řády, dominikáni, historiografie
Abstrakt:
Cílem předkládané studie by ostatně měly být dějiny dominikánské provincie, tedy nikoli dějiny jejích jednotlivých konventů. Taková práce by si vyžádala celý tým odborníků, kteří by museli projít prakticky celou archivní soustavu České republiky, Slezska, Saska, Rakouska a Bavorska, stejně jako vatikánské archivy. Z tohoto důvodu nepodávám dějiny nesčíslných majetkoprávních sporů, které jednotlivé konventy po celé mnou sledované období vedly s městy, světskými i církevními osobami a které se leckdy vlekly celá desetiletí, a nezřídka končívaly bez vítěze. Ani stavební úpravy dominikánských konventů nestojí v popředí mého zájmu. Kdo by měl o tento předmět zájem, může se dostatečně poučit v dnes již klasických příručkách.21 Stranou jsem také musel nechat umění, ať už výtvarné nebo hudební a s ním související liturgii. Z nepřímých zpráv se sice dovídáme i o některých osobnostech české provincie, které byly činné na tom či onom poli umění, ale žádných podrobnějších zpráv jsem nenalezl. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This paper attempts to review the history of the Bohemian Dominican Province, specifically the history and impact of the Dominican Order on the life in the Lands of the Czech Crown at this time. There is a period of decline in prestige of the Order in the 15th and 16"' centuries but it is followed by a period of rebirth of its intellectual potency in the 17th century. The convents of the Dominican Order, as well as many of other Orders, were dissolved by the emperor Joseph II in the 1780s. I also pay close attention to the relationship between the Dominican Order and the Jesuits during the 17th and 18th centuries. The importance of this study for more detailed future research of the history of the Dominican Order is indisputable. I know of no other work dealing with this problem. I use mainly primary sources. The characteristic type of documents is Order chronicles, official documents and some historical works written by the members of the Order in the 17th and 18th century. Many of the documents are filed in the National Archive of the Czech State (Is1 department) and in the General Archive of the Dominican Order in Rome (Italy). Many of them have been unknown up to this time. In conclusion of this introduction I would like sum up that this paper has an ambition to reopen a new research and study of the Dominican Order in the Lands of the Czech Crown and to contribute to better understanding of the 16'1' and 17th centuries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 18.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. 109 kB