velikost textu

Péče o oikos: dům v dějinách myšlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o oikos: dům v dějinách myšlení
Název v angličtině:
Care for the oikos. Home/House ind the History of Ideas
Typ:
Disertační práce
Autor:
Miloslav Průka
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Id práce:
137082
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 8. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filozofická antropologie, domov, filozofie kultury
Klíčová slova v angličtině:
Philosophical Anthropology, Home, Philosophy of culture
Abstrakt:
Dům byl odnepaměti nejdůležitějšim mistem lidského pobýváni. V domě, povětšinou jednom a témž, člověk po celé věky přicházel na svět a zde také umiral. Dům obepínal celý lidský život od jeho prvopočátku až do smrti, byl kolébkou či lůnem života člověka i jeho posledním útočištěm. Dům propojoval oblast nejniternějšiho zázemí i toho, co je za-zemi. A naopak člověk, který nepatřil „k žádnému domu", byl ne nadarmo po dlouhá staletí považován za člověka „bez existence". Dům stál vždy na počátku cesty lidského života. Bez domu, byť by to byla třeba jeskyně či jesle vyryté do skály, do něhož je, řečeno s Bachelardem, člověk ponejprv položen jako do dobrobytu a vlídnosti prvotně spjaté s bytim,1 by nebylo možné vyjit ani na „nezodpověditelnou" cestu Posledního odkud-kam, cestu vědoucího nevěděni, cestu, jež je u Patočky onou starosti, péči o duši, T % ýuxf)? ém^eXeloQai.2 U brány či na prahu domu se tak setkával a dodnes setkává člověk a svět. Dům hostil nesčetné způsoby tohoto setkáváni a v přepestrých obrazech, symbolech, prožitcích a Pojetích domu se zrcadli celé nesmírné úsili a rozpětí lidského zabydlováni, počínaje domem jako „středem světa" a místem posvátnosti par excellence, těžištěm vybaveným nezměrným potenciálem k propojeni vnitřního a vnějšího světa, a domem v jeho - zdánlivě - zcela desakralizované Podobě, domem jako „strojem na bydleni" konče.
Abstract v angličtině:
This work focuses on the home/house as the most important locus of human dwelling, the place where through the ages humans were born and died. It is the innermost background of humans and their link to what is back of the ground. That home/house, so familiar a reality, faces a threat of becoming what is at the same time most remote. It is at the threshold of the home/house that humans and the world encounter one another. Countless images, symbols, experiences and conceptions of the home/house which we can trace through the ages mirror the immense effort and extent of human coming to be at home. One of the chief aims of this study is to use various aspects of this being-at-home to call attention to the magnitude of the loss which, according to Heidegger, homelessness as a global fate inflicted on humans. In this study we have set out from certain „foundations", presented in the chapters devoted to Greek, Jewish and Christian ideas and images of the home/house.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miloslav Průka 24.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miloslav Průka 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miloslav Průka 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 932 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 665 kB