velikost textu

Dospělost u Hannah Arendtové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dospělost u Hannah Arendtové
Název v angličtině:
Adulthood by Hannah Arendt
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marian Šprta
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Id práce:
137081
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 8. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filozofie výchovy, dospělost
Abstrakt:
Cíl této práce je dán názvem. Je to tázání po dospělosti. Bez ohledu na to, co fenomén dospělosti znamenal dříve, co znamená dnes a jak ho budou chápat ti po nás, oslovuje nás jeho důraz a závažnost, což můžeme pocítit právě tam, kde vyvstává - ve výchově. Kde se setkáme s důrazem a závažností, vždy nás to vybízí k osobní angažovanosti, k převzetí otázky do vlastní péče, k pokusu o odpověď, k odpovědnosti. Kde se setkáme s důrazem a závažností, tam se můžeme setkat sami se sebou, tam se můžeme projevit. Lidé se jen nerodí, ale i přicházejí na svět, ať si toho zprvu nemohou být vědomi a později třeba jen nejsou vědomi, tak ani otázka po dospělosti není nová, ale již mnohokrát se idea dospělosti aktualizovala v dějinách filosofického tázání (jako všechny důrazné a závažné filosofické otázky) v procesu myšlení myslitelů. Tuto její historicitu je nutno převzít a stejně tak předat a k převzetí vychovat ty, jež se vlastním činem stanou následovníky.
Abstract v angličtině:
The task of a work is to search and report on Hannah Arendt's conception of a maturity. This topic emerges in her work at describing her great issue, common crisis of modern world, which ended up in a totalitarian 20th century systems, how she declares at her papers Between past and future. This problem of philosophical anthropology and philosophy of education (Hannah Arendt didn't consider herselves as a philosopher or educationalist however) consecutively we must observe in broader context of her basic and the most systematic work The Human Condition, which can give us a Arendt's philosophical and political thinking concepts and terms. At rudimentary parts of the thesis we deal with her topic of break of tradition, which lead to mulling over basic pillar columns of tradition, commenced at ancient Rome, at first rate history, then religion, freedom, culture, authority, education. On the last one is visible her understanding of maturity. We are reporting problem of personality at her thinking likewise, which was influenced by phenomenology. Centrum of personality is "Who", unknowable to himself, disclosing sensually to other threw action and speaking so that in action in adulthood.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marian Šprta 27.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marian Šprta 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marian Šprta 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 276 kB