velikost textu

Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí
Název v angličtině:
Practicing oral and written presentation skills on Czech universities, A Czech-German environment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Věra Janíková
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
137078
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
referáty, vědecké práce
Abstrakt:
Mým záměrem je, aby výsledky této práce bylo možno aplikovat ve výuce německého odborného jazyka na vysokých školách (např. v Jazykovém centru UK FF), a proto jsem výzkum provedla na základě materiálu získaného z prací studentů negermanistů, kteří se jazyku učí právě zde. Jedná se o studenty filologických i nefilologických oborů a cílem jejich studia němčiny je práce s odborným jazykem, a to v jeho psané i mluvené podobě.
Abstract v angličtině:
In "Practicing oral and written presentation skills on Czech universities, A Czech-German environment", the Czech university students' and graduates' presentation skills are discussed, in particular in the context of the students' presenting their research results on international conventions conducted in the German language. This topič is currently very important. Although these skills are practiced in language classes, they are not a direct feature of language on its own. The páper implies that teaching and practicing morphology, syntax, stylistics, connectors and the relevant terminology of the individual professional fíelds is very important for creating and presenting one's work. However, knowing the relevant cultural differences and the generál aspects of human communication is at least just as important. The aim of the analysis given in this páper is to describe the most effective methods of practicing German-language-presentation skills, oral and written, at Czech universities. The author proposes specific methods of text production practice. During the course of his/her university language education, a studenťs language skills move from the B2 to the Cl level, on the scale of the Common European Framework of Reference for Languages (Cl: ...Flexible use of language on...academie and professional level. The student can create coherent, well arranged and detailed texts with complicated subject matter, certifying in-depth knowledge of stylistics, conjunction elements and elements of coherence). This paper aims to enhance the process of language education in order to improve the students' generál language skills and grant the students better access to, and better employment possibilities on the European labor market, and to improve the students' professional communication skills at scientific conventions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. 44.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Věra Janíková 952 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 538 kB