velikost textu

Úloha reálií jako zprostředkovatele interkulturního učení ve vyučování cizím jazykům se zřetelem na němčinu jako cizí jazyk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha reálií jako zprostředkovatele interkulturního učení ve vyučování cizím jazykům se zřetelem na němčinu jako cizí jazyk
Název v angličtině:
The Role of Cultural Studies as a Mediator of Intercultural Learning in Foreign Language Teaching, Particularly in German as a Foreign Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
137077
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reálie, interkulturní komunikace, jazyková výuka
Abstrakt:
Tato práce se proto zaměřuje na základní problémy v postavení a úkolech reálií ve vyučování cizím jazykům a dává si za cíl přispět tak k řešení problematiky výuky reálií ve vyučování cizím jazykům. Dále je cílem této práce posouzení možností promítání. problematiky interkulturních aspektů do výuky právě prostřednictvím reálií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
It is evident that with the current political and economic situation in Europe inter-cultural communication is a necessity. A tool in the process of communication is Ianguage; in a multicultural Europe this means the languages of the particular nationalities. This fact increases the importance of Ianguage education with the goal of creating communication competence. The creation of communication skills and habits is more effective if it reflects real communication situations, ones which are connected to the needs of providing and receiving information. In the process of Ianguage learning, two things should be involved, Ianguage learning itself and also studying generál cultural knowledge. For this reason, foreign Ianguage teaching today is founded on a principle of integration. This principle assumes the complex character of foreign Ianguage learning, and therefore in the current didactics of. foreign languages, together with Ianguage knowledge, points out the importance of sociolinguistic and inter-cultural knowledge and skills which help one to learn the foreign Ianguage, so students can adequately communicate without any misunderstandings. This knowledge and these skills should be preformed and learned through cultural studies. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 45.79 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Věra Höppnerová, C 791 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 459 kB