velikost textu

ICT kompetence učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ICT kompetence učitelů
Název v angličtině:
Reachers´ ICT Competencies
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Id práce:
137076
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační technologie, informační gramotnost
Abstrakt:
Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelů přístupů k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů. Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, 4 SLAVÍK, M.: The development of competencies of University scholars. In: Schola 2006. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006, ISBN 80-227-2389-4. 5 Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Commission of the European Communities, 2005. Dostupné na Internetu <http://ec.europa.eu/edMrntinn/policies/2010/doc/kevrec gn.Pdf>- a tudíž i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační společnosti. Jedním z podporujících argumentů dokládajících vhodnost a potřebnost rozkrytí problematiky dotčené touto prací jsou závěry a doporučení6 konference amerického konsorcia CoSN7 (Consortium for School Networking) konané v březnu 2007 v San Franciscu. Jedná se o výzvu propagátorům využívání vzdělávacích technologií ve školství, aby věnovali mnohem větší pozornost vztahu mezi technologiemi a učením. Obor vzdělávacích technologií by měl být mnohem více než dosud o vzdělávání nežli o technologiích.
Abstract v angličtině:
Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelů přístupů k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů. Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, 4 SLAVÍK, M.: The development of competencies of University scholars. In: Schola 2006. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006, ISBN 80-227-2389-4. 5 Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Commission of the European Communities, 2005. Dostupné na Internetu <http://ec.europa.eu/edMrntinn/policies/2010/doc/kevrec gn.Pdf>- a tudíž i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační společnosti. Jedním z podporujících argumentů dokládajících vhodnost a potřebnost rozkrytí problematiky dotčené touto prací jsou závěry a doporučení6 konference amerického konsorcia CoSN7 (Consortium for School Networking) konané v březnu 2007 v San Franciscu. Jedná se o výzvu propagátorům využívání vzdělávacích technologií ve školství, aby věnovali mnohem větší pozornost vztahu mezi technologiemi a učením. Obor vzdělávacích technologií by měl být mnohem více než dosud o vzdělávání nežli o technologiích.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 28.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 299 kB