velikost textu

Teoretická východiska a evaluace Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretická východiska a evaluace Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
Název v angličtině:
Theoretical background and evaluation Reuven Feuerstein Instrumental Enrichment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Školitel:
Věra Pokorná
Oponenti:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
137074
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myšlení, programy a projekty, psychologický výzkum
Abstrakt:
Tuto práci inicioval zájem o Instrumentální obohacování jako o potenciální nástroj řešení výukových a adaptačních obtíží romských a sociálně slabých dětí v české škole. Za podpory Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK v Praze a v přímé návaznosti na pilotní českou studii s Instrumentálním obohacováním z devadesátých let dvacátého století byl připraven výzkumný projekt, jehož průběh a výsledky tato práce představuje. Výzkumný zájem o Instrumentální obohacování nás vedl ke studiu jeho teoretického zázemí, historických souvislostí jeho vzniku, badatelských počinů, které stály u jeho zrodu a pochopitelně i ke studiu publikací z výzkumu, který sledoval efekty Instrumentálního obohacování v podobných nebo alespoň blízkých podmínkách situaci našeho výzkumného Projektu. Literární zdroje pro vypracování tohoto textu tak téměř výhradně těží z literatury anglické, neboť právě v tomto jazyce existuje drtivá většina textů zaměřených na uvedená témata.
Abstract v angličtině:
This thesis presents and discusses theoretical roots and background of Instrumental Enrichment. Reuven Feuerstein's Instrumental Enrichment was originally designed to overcome cognitive difficulties of culturally different children and adults in after second war Israel. Today this program is used all over the world in wide educational contexts. We introduce this program as a part of large body of research and knowledge in so called "thinking skills" domain too. This thesis also presents data from one year evaluation of this program as a tool for improving cognitive abilities and thinking skills of culturally and socially disadvantaged children in Czech primary school. Research design or our study refers to pilot (never published) evaluation study of Instrumental Enrichment in Czech Republic. It was prepared as a comparative, pre-post experimental design. We were interested in differences between experimental and control groups in performance on assessment battery before and after intervention. Assessment battery consisted of measures of cognitive abilities and IQ, school attainment tests and measures of self-esteem. For qualitative analyses we included diary of Instrumental Enrichment's lecturer and some tests from the assessment battery too. Data from both experimental (N=9, aged between 9 and 11) and matched control group (N=9) were analysed using a nonparametric Mann-Whitney test. For assessing measure of effect of our intervention, we were comparing effect sizes of both groups performance on assessment battery. Analyses revealed significant differences in performance on reading fluency test and Rey-Osterrieth Figure in favour of experimental group. Effect sizes for experimental group were large in tests of cognitive abilities and nonverbal IQ. Positive effect of training was also demonstrated at the level of improvements of children's behaviour in the classroom, learning and problem solving strategies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 29.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 981 kB