velikost textu

Zvládání problémového chování u lidí s mentální retardací a/ nebo s autismem nejen v ústavech sociální péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvládání problémového chování u lidí s mentální retardací a/ nebo s autismem nejen v ústavech sociální péče
Název v angličtině:
Management of challenging behavior in people with mental retardation and / or autism not only in social care
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hynek Jůn
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
doc. PhDr. et Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Id práce:
137073
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální retardace, autismus, ústavy sociální péče, lidské chování
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hynek Jůn 37.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hynek Jůn 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hynek Jůn 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. et Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. 123 kB