velikost textu

Aktivity dětí při vytváření pojmu přirozené číslo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivity dětí při vytváření pojmu přirozené číslo
Název v angličtině:
Children's Activities when Constructing the Concept of Natural Number
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Alena Hošpesová, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.
Id práce:
137069
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přirozená čísla, pedagogický výzkum
Abstrakt:
Výzkum začal v roce 2000 a v různé intenzitě probíhá dosud. Je zaměřen na problematiku budování představ žáka o přirozeném čísle v průběhu 1. ročníku prvního stupně ZŠ. Od svého počátku byl koncipován převážně jako výzkum kvalitativní. Při provádění výzkumu jsem použila standardizované pozorování doplněné v některých případech formativním rozhovorem.
Abstract v angličtině:
Výzkum začal v roce 2000 a v různé intenzitě probíhá dosud. Je zaměřen na problematiku budování představ žáka o přirozeném čísle v průběhu 1. ročníku prvního stupně ZŠ. Od svého počátku byl koncipován převážně jako výzkum kvalitativní. Při provádění výzkumu jsem použila standardizované pozorování doplněné v některých případech formativním rozhovorem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. 28.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Hošpesová, CSc. 936 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. 670 kB