text size

Vliv uměleckých prostředků na rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vliv uměleckých prostředků na rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením
Titile (in english):
Effect of artistic means to personal development for people with intellectual disabilities
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Erika Landischová
Supervisor:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Opponents:
doc. Petr Slavík
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Thesis Id:
137065
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Specialization in Pedagogy (P7507)
Study branch:
Art Education (XVV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
27/09/2007
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mentálně postižení, arteterapie, případové studie
Abstract (in czech):
Práce se zabývá vlivem uměleckých prostředků (tanečních a výtvarných) na rozvoj osobnosti dospělých lidí s mentálním postižením. Daná problematika je zpracována na teoretické i praktické úrovni. V práci jsou popsána filosofická a společenskovědní východiska přístupu a uvedeny vyzkumné projekty zabývající se problematikou arteterapie a taneční terapie u lidí dentálním postižením. Práce zahrnuje teoretické a praktické aspekty arteterapie a taneční terapie v širším kontextu. Dále je zde metodicky popsána i zkušenost s jedenáctiletou tematickou aplikací arteterapeutického programu u dospělých lidí s mentálním postižením. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The dissertation thesis deals with the impact of means of art (dance and fine art) on the pesonality development of mentally handicapped adults. The topič is developed on both theoretical and practical levels. The thesis describes the philosophical and social science basis of this approach and lists research projects dealing with art therapy and dance therapy for mentally handicapped People. The work includes practical and theoretical aspects of art therapy and dance therapy in a broader context. Furthermore, it methodically describes experience with an 11-year systematical application of the art therapy program on mentally handicapped adults. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Erika Landischová 49.19 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Erika Landischová 484.37 MB
Download Abstract in czech Mgr. Erika Landischová 151 kB
Download Abstract in english Mgr. Erika Landischová 151 kB
Download Opponent's review doc. Petr Slavík 195 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Oldřich Matoušek 73 kB