velikost textu

Zjišťování výsledků vzdělávání v anglickém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjišťování výsledků vzdělávání v anglickém jazyce
Název v angličtině:
Evaluation of Educational Achievement in English
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mária Šikolová
Školitel:
doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc.
Oponenti:
Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr.
Id práce:
137064
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogická evaluace, didaktické testy, pedagogický výzkum
Abstrakt:
Práce se zabývá stanovováním výukových cílů a formulací standardů v předmětu anglický jazyk. Věnuje pozornost metodám testování čtyř základních řečových dovedností. Na základě kritického zhodnocení Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004 navrhuje alternativní katalog, jehož konkretizací jsou čtyři subtesty k ověření dovednosti poslechu, čtení, psaní a mluvení v rámci maturitní zkoušky. Dva ze subtestů jsou ověřeny v praxi a získané výsledky jsou komentovány a interpretovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Práce se zabývá stanovováním výukových cílů a formulací standardů v předmětu anglický jazyk. Věnuje pozornost metodám testování čtyř základních řečových dovedností. Na základě kritického zhodnocení Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004 navrhuje alternativní katalog, jehož konkretizací jsou čtyři subtesty k ověření dovednosti poslechu, čtení, psaní a mluvení v rámci maturitní zkoušky. Dva ze subtestů jsou ověřeny v praxi a získané výsledky jsou komentovány a interpretovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mária Šikolová 28.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mária Šikolová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mária Šikolová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. 201 kB